showing the gospel

 

het goede nieuws van het evangelie voor een ieder

het evangelie laten zien

ieder mens is uniek, uniek geschapen door God

logo showing the gospel

 

Krachten bundelen, partneren en samenwerken voor het evangelie is waar wij in geloven. Wij willen kerken, gemeenten, bedrijven en u de mogelijkheid bieden om samen het Evangelie te laten zien.

MISSIE

Het bieden van hulp aan hulpbehoevenden vanuit christelijke normen en waarden en het in contact brengen van mensen met het evangelie.

VISIE

We leven in een wereld waarin beelden een indringende rol spelen in hoe we communiceren. Als gevolg daarvan zien we de grote behoefte om de manier waarop we communiceren over het evangelie aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen.

DOEL

We willen het evangelie laten zien via televisie en het internet door het maken van films, documentaires en televisie programma’s. Vanuit christelijke normen en waarden willen we aandacht geven aan maatschappelijke problemen als huiselijk geweld, verslaving, opvoeding, zelfmoord, relaties, eenzaamheid etc. We willen Gods aanwezigheid laten zien, Zijn waarheden en wat Hij doet in de harten van mensen die Hem volgen. Wij geloven dat mensen die Hem nog niet kennen, bij het zien van deze films een levensveranderende ontmoeting met Hem zullen hebben

FILM | Onvoorwaardelijk

Een moodfilm over het waarom van Showing the Gospel

Project.
Zending in Suriname.

Suriname is een land in crisis, niet alleen financieel maar ook geestelijk.

Stichting Showing the Gospel gelooft dat door samen te werken met organisaties en kerken in Suriname maar ook met u, wij daar een verandering in kunnen brengen. Zo zullen we samenwerken met MAF Suriname en Gemeente Gods Rainville. Daarnaast zullen we partneren met Jesus.net (Agape Nederland) en ondersteuning bieden aan Royal Mission.

Lees meer over het zendingsproject Suriname en hoe u daar deel van kunt worden.

Onze partners

Stichting Showing the Gospel gelooft in samenwerken om het evangelie verder te kunnen brengen. Door het maken van films en video’s helpen wij organisaties hun missie in beeld te brengen. Bij het zien van de beelden geloven we dat we mensen kunnen motiveren om deel te zijn, te geven en te bidden voor deze organisaties. Wij streven naar een langdurige samenwerking, om organisaties beter te leren kennen waardoor betrokkenheid ontstaat en daardoor ook een beter eindresultaat. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden. Onze partners:

transworld radio nederland