Over Sham en Geertje

Wij zijn Sham, Geertje, Levi en Aron Ramsoebhag. Eind 2015 zijn we als gezin ruim 3 maanden in Suriname geweest vanwege het werk van Sham als freelance cameraman. In deze periode hebben we ervaren dat God ons vraagt om terug te keren naar Suriname. We zullen ons dan richten op zendingswerk. Hiervoor hebben we de stichting Showing the Gospel opgericht.

 

Wat we gaan doen

Wij willen het evangelie laten zien door het maken van korte films, tv-programma’s, video’s en documentaires.Wij geloven dat mensen bij het zien van deze films een levensveranderende ontmoeting met Hem kunnen hebben. Daarnaast willen we ook het evangelie praktisch uitleven door er in ons dagelijks leven te zijn voor mensen in nood.

In de video’s hieronder, die vlak voor ons vertrek gemaakt zijn, vertellen we daar meer over.

Sham

Al van jongs af aan heb ik een passie voor alles wat te maken heeft met beeld en geluid. Het verlangen om in Gods Koninkrijk te mogen werken werd gelegd toen mijn ouders als zendelingen naar India vertrokken om kansarme kinderen een hoopvolle toekomst te bieden. Door hen heb ik gezien dat God een plan heeft voor een ieder van ons om Zijn heerlijkheid te laten zien.

Gedreven vanuit de bijbelse opdracht om het Evangelie te verkondigen en mijn passie voor film heb ik in 2012 de stap genomen mij voor te bereiden als missionair filmmaker. Door trainingen en opleidingen te volgen als cameraman,editor, regisseur, documentairemaker en steadicam operator wil ik op zo goed en mooi mogelijke wijze Gods liefde laten zien.

Ervaring als filmmaker heb ik op mogen doen in landen als Noorwegen, Brazilië, Italië, Curaçao, Bonaire, Myanmar, Servië, Bosnië, Bulgarije, Roemenië, Zuid Afrika, Mozambique, Thailand en natuurlijk ook tijdens onze oriëntatiereis in Suriname.

Mensen laten zien dat God van ze houdt, is waar ik het allemaal voor doe.

Geertje

Het omzien naar een ander is mij door mijn ouders met de paplepel ingegoten toen ik opgroeide in Friesland. Zij hadden altijd een open huis voor velen. Al in mijn kindertijd ontstond bij mij het verlangen om later zendingswerk in het buitenland te doen.

Mijn liefde voor God en het Evangelie heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Toen ik 12 jaar was startte ik samen met wat vriendinnetjes een tijdschriftje, waarin ik schreef over mijn geloof. We verkochten dit blaadje aan uiteindelijk wel 120 lezers en met de opbrengst steunden we goede doelen.

Na mijn studie Maatschappelijk werk en Dienstverlening (MWD) in Leeuwarden, besloot ik Friesland achter me te laten en bij ontwikkelingsorganisatie Mercy Ships te gaan werken, waar ik Sham heb leren kennen. Ik werkte uiteindelijk 12 jaar bij deze organisatie, waarvan 4 jaar in West-Afrika. Daar zag ik veel nood en dat heeft mij nooit losgelaten.

De combinatie van vertellen over het Evangelie en praktische hulp bieden is voor mij sinds die tijd niet los te koppelen. In mijn leven wil ik me daarom inzetten door te doen wat Jezus zegt in Mattheüs 25 namelijk er te zijn voor “de minsten van mijn broeders” en zo om te zien naar mensen in nood op praktische wijze.

Steun ons werk

Voor het zendingswerk in Suriname hebben we partners nodig en u kunt er deel van zijn. Help ons het evangelie te brengen.

Stichting Showing the Gospel
Rekeningnummer: NL63 INGB 0008 022 823
O.v.v. gift