tot aan het einde van de wereld

het evangelie is voor een ieder

zending in Suriname

het goede nieuws van het evangelie voor een ieder

SURINAME
in het licht van ons werk.

Officieel de Republiek Suriname, gelegen aan de noordoostkust van Zuid-Amerika met als hoofdstad Paramaribo. Het is een kleinschalig land, omdat het overwegend uit 94% tropisch regenwoud bestaat. (bron: Wereldbank)

Een van de armste landen ter wereld

Suriname kent een hele diverse bevolking als gevolg van honderden jaren van kolonisatie en slavernij. In het land worden meer dan 20 talen gesproken. Het Nederlands en Surinaams (Sranan Tongo) zijn daarvan de meest gesproken talen. Sinds 1975 is Suriname een zelfstandig land, maar door onder andere haar verdrietige geschiedenis heeft het nog steeds de status van een ontwikkelingsland. 70% van de bevolking moet rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag. Suriname staat op de 9e plek van allerarmste landen ter wereld. (Bron: UNDP 2015 en Surinaams Dagblad de West oktober 2015)

hindoestanen

Ruim 27% van de Surinaamse bevolking is van Hindoestaanse oorsprong (afkomstig uit Noord-India, regio Hindustan), de doelgroep waar wij o.a. voor gaan filmen. Niet alle Hindoe- stanen zijn echter ook hindoe. Het grootste deel (80%) van hen is dat wel. 15 % is moslim. Slechts 5% is christen. Hindoestanen spreken overwegend het Sarnami Hindoestani (Suri- naams Hindoestaans) en zijn een erg op zichzelf staande groep. Onder de Hindoestaanse bevolking in Suriname zijn de zelfmoordcijfers schrikbarend hoog – vijfde van de wereld (Bron: World Health Organisation 2012), onder andere veroorzaakt door de armoede en slechte econo- mische situatie, maar ook als een uitweg uit een gedwongen huwelijk. (Bron: Wikipedia)

%

hindoestanen

%

hindoe

%

christen

In Suriname zullen we samenwerken met de volgende organisaties:

assemblies of God suriname

Gemeente Gods Rainville (Assemblies of God Suriname) werkt o.a. onder de grootste bevolkingsgroep van Suriname, de Hindoestanen. Oorspronkelijk uit India en met strenge geloofstradities en beslotenheid erg moeilijk te bereiken met het Evangelie.

Doel: Samen christelijke televisieprogramma’s maken over maatschappelijke problemen, zoals huiselijk geweld, zelfmoord, opvoeding, relaties, eenzaamheid, etc.

maf suriname

MAF (Mission Aviation Fellowship) is een christelijke organisatie die met kleine vliegtuigen naar moeilijk bereikbare gebieden vliegt. Ze vervoeren o.a. zendelingen en bijbelvertalers, doen medische noodvluchten, transporteren bijbels en vliegen voor lokale kerken.

Doel: Het evangelisatiewerk in het binnenland van Suriname stimuleren door bekendmaking bij kerken en christelijke organisaties. Daarnaast samen evangelisch videomateriaal ontwikkelen, voor de binnenlandse inwoners maar ook voor mensen in de stad.

jesus.net (agape nederland)

Jesus.net is een internationaal netwerk van meer dan vijftig christelijke organisaties die zich richten op internet evangelisatie om het Evangelie vrij toegankelijk te maken voor iedereen.

Doel: Als ministry partner van Jesus.net onze films op het internet beschikbaar maken volgens richtlijnen van Jesus.net

royal mission

Royal Mission organiseert campagnes, verzorgt spreekbeurten, trainingen en bijbelscholen vanuit de opdracht die Jezus geeft om te vertellen over Gods koninkrijk. In Suriname is Royal Mission in 2016 gestart met het opzetten van een parttime bijbelschool.

Doel: Hun werk in Suriname zullen we ondersteunen met visuele media.